ΠΡΟΣΩΠΙΚA ΔΕΔΟΜΕΝA 

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού  καταστήματος www.nuovowomanfashion.gr και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες  προϊόντων της εταιρείας, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών  στοιχείων από πλευράς του πελάτη. Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, θα  ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η  διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την  διεύθυνση αποστολής), ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας, η ηλεκτρονική σας  διεύθυνση (e-mail) και σε περιπτώσεις που η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω  πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως της κάρτας και ο τριψήφιος  κωδικός ασφαλείας.  

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της  εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε  ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας που έχει αναλάβει τη  δρομολόγηση των καρτών. 

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις  υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.nuovowomanfashion.gr, προορίζονται  αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης  υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από  επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Το  ηλεκτρονικό κατάστημα www.nuovowomanfashion.gr λειτουργεί σύμφωνα με την  ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά  σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία  του www.nuovowomanfashion.gr, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε  τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο  ηλεκτρονικό κατάστημα www.nuovowomanfashion.gr χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την  υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το  www.nuovowomanfashion.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη  διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να  επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο  σας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία  περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το  www.nuovowomanfashion.gr (iv) ειδικές προσφορές του , (v) προσφορές και νέα  της εταιρείας (vi) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Έχετε τη  δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες  από το www.nuovowomanfashion.gr κάνοντας εγγραφή στο newsletter. 

Η εκ μέρους σας καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι  συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της  εταιρείας μας για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες  δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός  τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης  έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα  δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του  ν. 2472/1997. Αν δεν έχετε ακόμη ενηλικιωθεί πριν αποφασίσετε αν αποδέχεστε ή  όχι τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις θα πρέπει να τους μελετήσετε με το  γονέα ή τον κηδεμόνα σας και να τους κατανοήσετε πλήρως, τόσο εσείς όσο και ο  γονέας ή ο κηδεμόνας σας. Η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων από τον γονέα  ή κηδεμόνα θα εκλαμβάνεται ότι αυτοί συναινούν με αυτούς για λογαριασμό σας.  Συνιστάται στους γονείς ή τους κηδεμόνες να επιβλέπουν τα παιδιά τους κατά τη  χρήση του Internet και κινητών ή άλλων συσκευών. Αν προσκαλέσετε τα παιδιά σας  να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία, παρέχετε εκ μέρους τους τη συγκατάθεσή σας  στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

ΧΡΗΣΗ COOKIES 

Η nuovowomanfashion.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία «cookies» για να βελτιώσει και  να διευκολύνει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό της. Τα αρχεία «cookies»  αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και σας αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο  χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές σας προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες.  Χρησιμοποιούμε α) Μόνιμα cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας ωσότου τα διαγράψετε) β) Προσωρινά cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν  μέχρι να κλείσετε τον browser σας). Τα ίδια τα cookies δεν περιέχουν ούτε αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες. Αν  υποβάλετε προσωπικές πληροφορίες μέσω του ιστότοπου της nuovowomanfashion.gr, οι πληροφορίες μπορεί να συνδεθούν με τα δεδομένα που  αποθηκεύονται στα cookies. Αν δεν αποδέχεστε τη χρήση των cookies από την  nuovowomanfashion.gr, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας έτσι  ώστε να μην δέχεται cookies (οδηγίες για τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων των  cookies στον browser σας μπορείτε να βρείτε στο τμήμα βοήθειας του browser).  Προς διευκόλυνσή σας παρατίθενται, ενδεικτικά, οι κατωτέρω ιστοσελίδες, τις  οποίες μπορείτε να επισκεφθείτε, σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε  ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας,  για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες Internet Explorer  http: //support.microsoft.com/kb/278835 Firefox http://support.mozilla.org/en-US/ kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored Chrome http://support.google.com/ accounts/answer/61416?hl=en Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/ security/privacy/ Safari http://support.apple.com/kb/PH5042 Safari for iPad and  iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο  διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς  χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και  των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL  επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη  και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής  και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι  προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες  που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό  που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.  Επιπλέον, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν γίνεστε  μέλος του www.nuovowomanfashion.gr. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε  προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το  password. Για αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάτε καλά αυτά τα στοιχεία για να μην  κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. Επίσης σας συμβουλεύουμε να  δημιουργείτε password χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς  χαρακτήρες. 

Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται  σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά  καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας  που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.nuovowomanfashion.gr  διέπονται από το Ελληνικό, Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα  σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας  των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις  από απόσταση.